Bobowski Bogdan

powrót do wykładowców


dr Bogdan Bobowski

Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, uczeń prof. Krzysztofa Wachowskiego. Wieloletni pracownik (adiunkt) Zakładu Archeologii i Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownik wielu badań terenowych prowadzonych w kraju (Gdańsk, okolice Wrocławia, Ziemia Lubuska) i uczestnik badań zagranicznych (Niemcy, Irlandia, Tajlandia). Specjalizacja w archeologii miejskiej: Gdańsk, Drezno. Członek CAA (Computer Applications in Archaeology) oraz SPMA (Society for Post Medieval Archaeology). Propagator zastosowania nowoczesnych metod dokumentacji archeologicznej i współtwórca projektu wizualizacji przestrzennej diagramu Harrisa. Autor kilkudziesięciu rozpraw naukowych. Problematyka badawcza:

  • Zaplecze osadnicze późnośredniowiecznego i nowożytnego Gdańska.
  • Nowoczesne metody prowadzenia dokumentacji archeologicznej.
  • Wizualizacje przestrzenne stratygrafii archeologicznej.
  • Archeologia prawna.
  • Pojęcie "granicy" w świetle źródeł archeologicznych.
  • Kultura materialna średniowiecznego Śląska i Ziemi Lubuskiej

Bogdan Bobowski w ramach studiów "Zarządzanie w archeologii" poprowadzi zajęcia pt. Archeologia stanowisk miejskich.