Alina Jaszewska

 

mgr Alina Jaszewska - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, kierunek archeologia (studia w latach 1982-1987). Pracę magisterską pod tytułem:"Ceramika z osady ludności kultury przeworskiej w Woli Piekarskiej, stan. 2, gm. Dobra, woj. konińskie" obroniła w 1993 roku. Absolwentka studiów podyplomowych (2000) na Wydziale Architektury, w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej w zakresie Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. Zawodowo związana z PPKZ w Poznaniu (w latach 1983-1994). Od stycznia 1999 roku właścicielka Pracowni Archeologiczno - Konserwatorskiej w Żarach, od 2005 roku w Zielonej Górze.

Od 1994 roku w Stowarzyszeniu Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu. Jedna z założycielek Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (1999). Od 2000 roku do chwili obecnej jest Prezesem Oddziału Lubuskiego SNAP. Od 2007 roku jest Wiceprezesem Zarządu Głównego SNAP.  
Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Archeologicznej w Zielonej Górze (2006). 
Jedna z założycielek i Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prywatnych Firm Archeologicznych (2008).

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szeroko płaszczyznowych ratowniczych badań archeologicznych na inwestycjach głównie związanych z budową dróg http://www.pak.zgora.pl/wykaz-zrealizowanych-prac.htm.

 

powrót do wykładowców