Idea studium

Archeologia dotyczy ludzi. Aby zrozumieć ich przyszłość, otwiera i poznaje ich przeszłość, przyczyniając się do lepszego rozumienia zamieszkiwanej przestrzeni. Archeologia rozwija sposoby postrzegania otoczenia, w którym żyjemy oraz pozwala dostrzec co i dlaczego jest w nim najważniejsze

 
Uruchamiając pierwsze w Polsce studium skierowane do osób chcących pracować w zawodzie archeologa, mamy na uwadze cele i wartości, które dotyczą całego archeologicznego środowiska. Chcemy, aby studia podyplomowe "Zarządzanie w Archeologii" oprócz nowatorskiej propozycji edukacyjnej stanowiły impuls dla wszystkich, w których interesie jest  poprawa stanu polskiej archeologii i jej społecznego wizerunku. 

Ideą przewodnią studium jest zwiększanie szans na zawodową realizację archeologów. W tym celu przygotowaliśmy najbardziej potrzebny do zaistnienia na rynku usług archeologicznych zasób wiedzy w jednej ofercie dydaktycznej.

Pomysł utworzenia studium powstał z przekonania, że archeologia jest nie tylko dziedziną nauki, ale również ochroną dóbr kultury, misją społeczną oraz polem działalności gospodarczej.

Cel dydaktyczny

Podstawowym celem studium jest uzupełnienie i poszerzenie umiejętności zawodowych osób związanych z archeologią w zakresie prowadzenia badań oraz własnej działalności gospodarczej. Studia "Zarządzanie w archeologii" są sprofilowane tak, aby przygotować studentów do świadczenia nowoczesnych usług archeologicznych. Słuchacze nabędą kompetencji umożliwiających realizację własnych projektów biznesowo-badawczych oraz nauczą się pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Studenci studium "Zarządzanie w Archeologii" będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w dziedzinie metod badań i dokumentacji archeologicznej. Studia na tym kierunku zapewnią również kontakt ze specjalistami działającymi nie tylko w dziedzinie archeologii akademickiej, ale również w sektorze prywatnym oraz z przedstawicielami służb konserwatorskich.


Adresaci studium

Studia są skierowane do wszystkich osób planujących rozpocząć lub kontynuować działalność naukową, gospodarczą lub inną związaną z archeologią, a także dla osob, które dzialają w branżach mających kontakt z dzialalnością archeologiczną. Przeznaczone są w szczególności dla absolwentów takich kierunków studiów (licencjackich bądź magisterskich) jak: archeologia, historia, historia sztuki, architektura, budownictwo, geografia, kulturoznawstwo etnologia i antropologia.