Rafał Zapłata

powrót do wykładowców

 

Dr Rafał Zapłata

 • Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Instytucie Nauk Historycznych (2007).
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii - „Archeologiczne studia nad przestrzenią. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej  w badaniach nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na Pomorzu” (2006).
 • Stypendysta DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst - Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin (2002/03). 
 • Absolwent Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999) – specjalizacja „Metody i teorie archeologiczne”.


Wybrane archeologiczne badania wykopaliskowe:

 • Budziszów Wielki stan. 2/3 (2006, 2008)
 • Domasław stan. 10/11/12 (2007)
 • Niedoradz stan. 4 (2005);
 • Zakęcie stan. 1 (2005)


Członkostwo:

 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
 • Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne;
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej;
 • Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology;
 • European Association of Archaeologists;
 • Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. 

Wybrane publikacje: 

  Zapłata R. and Tschan, A. P., (2001): “An “Integrated Space”: Approach for the Interpretation of a Medieval Stronghold in Middle Pomerania, Poland”. In: Computing Archaeology for Understanding the Past. CAA 2000. Computer Aplications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 28th Conference, Ljubljana, April 2000, BAR International Series 931, Eds. Zoran  Stanćić Tatjana Veljanovski, Oxford 2001, s. 197-203.

  Zapłata R., (2003), “Przestrzeń wytwarzana w kulturze wczesnośredniowiecznej Pomorza”, Biuletyn Historyczny (Wydanie specjalne), nr 23, s. 189-200.

  Zapłata R., (2005), „Wstępne wyniki badań z zastosowaniem analizy widoczności (viewshed analysis) dla obszaru Ostrowa Lednickiego we wczesnym średniowieczu”, Studia Lednickie, t. VIII, s. 35-68.

  Paruzel P., Pawleta M., Zapłata R., Daszkiewicz G., (2006), „Badania archeologiczne w rejonie Budziszowa Wielkiego”, Archeologia Żywa, nr 2 (36), s. 34-39.

  Zapłata R., (w druku), „Przestrzenie w badaniach archeologicznych”, [w:] „Człowiek wobec czasu i przestrzeni”, red. K. Jasiewicz, Poznań.

  Zapłata R., (w druku), Viewshed analysis, regional studies and cultural perception, [in:] Layers of perception. Advanced technological means to illuminate our past. CAA2007. Computer Aplications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 35th Conference, [eds] A. Posluschny, K. Lambers, I. Herzog, Berlin.