Warunki przyjęcia

- Ukończenie studiów wyższych lub wyższych studiów zawodowych (dyplom licencjata, magistra lub inżyniera).

- Złożenie kompletu następujących dokumentów:
   * podanie o przyjęcie na studia podyplomowe pobierz podanie

   * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
   * 1 zdjęcie legitymacyjne
   * kserokopia dowodu osobistego
   * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 69 1440 1215 0000 0000 0856 4191

NORDEA Bank Polska S.A.

Z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE - wpisowe

 

 

REKRUTACJA 2010/2011

WPISOWE na Studia Podyplomowe wynosić będzie:
* w lipcu - 100 zł.
* w sierpniu - 200 zł.
* we wrześniu- 300 zł


UWAGA! Wpisowe 0 zł do dnia 31 lipca dla Absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki


Biuro prowadzi rekrutację OD 1 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA,
WAKACYJNE GODZINY PRACY BIURA:
* w poniedziałek: 8:00 - 17:00
* we wtorek: 8:00 - 17:00
* w środę: 8:00 - 17:00
* w czwartek: 8:00 - 17:00
* w piątek: 8:00 - 17:00
* w sobotę: 8:00 - 14:00
* w niedzielę: NIECZYNNE

 

Szczegóły na:

Studia podyplomowe WSG


Wyższa Szkoła Gospodarki oferuje również program zniżek: 

zobacz zniżki WSG 


CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry.