Książka w prezencie!

 

Książki w prezencie dla studentów studium.

 

Wyklad Prawa dla archeologów  Kamil Zeidler, Maciej Trzciński  - premiera wrzesień 2009

W niniejszej książce autorzy postawili sobie za cel dokonanie wyczerpującego przedstawienia tych przepisów prawnych, z którymi muszą zapoznać się archeolodzy w swej pracy zawodowej. 

 

 

Prawo ochrony dziedzictwa kultury, K. Zeidler

 

Książka obejmuje całość problematyki dotyczącej prawa ochrony dziedzictwa kultury na płaszczyźnie prawa krajowego, prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego. 
Jednocześnie publikacja jest wprowadzeniem do tej szczególnej dziedziny prawa, wprowadzeniem, które dla Czytelnika zainteresowanego danym zagadnieniem powinno stanowić inspirację do sięgnięcia po wskazaną literaturę, a także do podjęcia poszukiwań i badań we własnym zakresie.